Posts Tagged ‘Manifest’

Nou comunicat de la Plataforma “El Corte Inglés, Ja!”

mayo 9, 2011

Arran de la darrera notícia de la que hem tingut coneixement, per la qual l’Audiència Provincial ha pres la decisió de desestimar el recurs interposat per la Plataforma Salvem Can Fàbregas, al qual també s’havia adherit la CUP, des de la Plataforma “El Corte Inglés, Ja!” volem manifestar les següents consideracions:

  • Valorem de manera extraordinàriament positiva aquest fet, ja que creiem que suposa un pas gairebé definitiu per possibilitar l’arribada del Corte Inglés a Mataró i, en conseqüència, per poder avançar en el procés pel qual s’ha de donar inici a les obres de construcció del nou centre comercial, amb la inversió corresponent que això comportarà en quant a activitat econòmica i creació, des del primer moment, d’un nombre significatiu i important de llocs de treball. Per tant, avui considerem que l’arribada del Corte Inglés a la nostra ciutat està molt més a prop que mai.
  • Demanem que les organitzacions que durant tot el procés han actuat com a acusació particular, interposant recursos i impulsant accions en contra de l’arribada del Corte Inglés s’abstinguin de continuar endegant accions que dificultin l’instal·lació d’aquest nou centre comercial a la ciutat de Mataró. Els hi ho demanem ja que, com hem dit sempre, creiem que la ciutat de Mataró i els seus ciutadans no es poden permetre ni una sola nova pèrdua de temps en tot aquest tema, tal com ha succeït durant el darrer any i mig.
  • Demanem a l’alcalde de la ciutat, el Sr. Joan Antoni Baron, que continuï fent tot el que estigui al seu abast per tal d’accelerar al màxim aquest procés i que es treballi per agilitzar en tot el possible l’inici de les obres de construcció del Corte Inglés. Al mateix temps, li agraïm tota la feina feta per part del Govern Municipal durant tot el llarg procés ple de dificultats, per creure fermament en aquest projecte i per haver impulsat en tot moment les passes necessàries per que el Corte Inglés pogués instal·lar-se a Mataró.
  • Finalment, volem convocar a la ciutadania de Mataró a l’acte públic que com a Plataforma “El Corte Inglés, Ja!” farem el dimarts dia 10 de maig a les 17h a la cantonada del carrer Biada amb el passatge Torrijos, i en el que ens acompanyarà l’alcalde de Mataró, el Sr. Joan Antoni Baron. Trobareu l’informació d’aquest acte a la nostra pàgina web (elcorteinglesja.wordpress.com).
Anuncios

El Corte Inglés, JA!

febrero 18, 2010

Dono el meu suport a la vinguda d’El Corte Inglés a Mataró perquè ens cal continuar essent una ciutat generadora d’activitat econòmica, creadora de nous llocs de treball i enfortida com a capital de comarca. Ja en tenim prou dels que només tenen com a objectiu posar pals a les rodes i dels qui apel·len a un suposada pèrdua d’identitat de la ciutat o a la nostàlgia del passat. Som valents i volem projectar Mataró cap el futur, curosos amb la nostra història i patrimoni, però fonamentant-nos en el sentit comú que ha de permetre atendre les necessitats reals de centenars de famílies que reclamen menys atur i més llocs de treball; una visió responsable vers la ciutadania ens ha de fer arribar al capdevall d’aquest projecte transformador.

En aquests moments en que els tràmits judicials insten a l’aturada de l’activitat de trasllat provisional  de l’antiga nau i, essent manifest que aquesta acció ja s’ha executat en la seva pràctica totalitat, ens cal sumar el màxim de voluntats per fer d’aquest projecte de reconversió a mig camí, als terrenys de l’antiga nau de Can Fàbregas i de Caralt, una realitat que es materialitzi sense més retards.

Tinc confiança en la legalitat i honestedat de les actuacions que des del govern municipal s’ha dut a terme en tot aquest procés, i que tan el fons i com les formes emprades responen a un estricte respecte a l’ordenament jurídic i a un acció valenta en favor del progrés de la ciutat.

Refermo el meu suport a l’arribada d’El Corte Inglés a Mataró i demano que s’agilitin tots els tràmits que facin que aquesta fita s’assoleixi d’immediat.

Adhereix-te a la plataforma

 

¡El Corte Inglés, YA! 

Doy mi apoyo a la venida de El Corte Inglés a Mataró porque debemos continuar siendo una ciudad generadora de actividad económica, creadora de nuevos puestos de trabajo y fortalecida como capital de comarca. Ya tenemos bastante de los que sólo tienen como objetivo entorpecer y de los que apelan a una supuesta pérdida de identidad de la ciudad o a la nostalgia del pasado. Somos valientes y queremos proyectar Mataró hacia el futuro, cuidadosos con nuestra historia y patrimonio, pero fundamentándonos en el sentido común que ha de permitir atender las necesidades reales de cientos de familias que reclaman menos paro y más puestos de trabajo; una visión responsable con la ciudadanía nos debe hacer llegar al final de este proyecto transformador. 

En estos momentos en que los trámites judiciales instan al paro de la actividad de traslado provisional de la antigua nave y, siendo manifiesto que esta acción ya se ha ejecutado en su práctica totalidad, debemos sumar el máximo de voluntades para hacer de este proyecto de reconversión a medio camino, en los terrenos de la antigua nave de Can Fàbregas i de Caralt, una realidad que se materialice sin más retrasos.

Tengo confianza en la legalidad y honestidad de las actuaciones que desde el gobierno municipal se ha llevado a cabo en todo este proceso, y que tanto el fondo como las formas empleadas responden a un estricto respeto al ordenamiento jurídico y a una acción valiente en favor del progreso de la ciudad. 

Reafirmo mi apoyo a la llegada de El Corte Inglés a Mataró y pido que se agilicen todos los trámites que hagan que dicha meta se alcance de inmediato.

Adhierete a la plataforma